Hướng về cơ sở

Công an huyện Bến Lức thực hiện tốt công tác dân vận 1/13/2020

Năm 2019, Công an huyện Bến Lức tập trung thực hiện tốt các giải pháp cải tiến lề lối làm việc theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ cở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt phương châm “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, “Việc gì có lợi cho nhân dân thì tổ chức làm ngay”… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân.


Trong năm, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong nội bộ được 41 cuộc với trên 2.000 lượt cán bộ chiến sỹ, lực lượng nòng cốt cơ sở tham dự; tuyên truyền và ngoài xã hội 2.471 cuộc, có 79.356 người dự. Chỉ đạo Công an thị trấn Bến Lức tiếp tục duy trì công tác tiếp nhận thông báo lưu trú của các cơ sở lưu trú qua mạng Internet, qua đó góp phần giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, tạo sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Đồng thời tiến hành triển khai thực hiện công tác quản lý lưu trú trực tuyến và tổ chức cấp phát chứng minh nhân dân ngoài giờ hành chính cho người dân.

          Trên lĩnh vực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố, duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả 27 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nổi bật mô hình “Xã không tội phạm, giảm người nghiện ma túy, người hoạt động mại dâm”, “Khu nhà trọ công nhân văn hóa”, “Móc khóa ANTT”. “Camera giám sát ANTT”, “Câu lạc bộ nhà trọ”, “Ánh sáng ANTT-ATGT”…

Triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng điển hình “Dân vận khéo” với thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiêu biểu như mô hình “Ước mơ hồng”, Mô hình “Cấp giấy CMND tại nhà cho người già yếu, bệnh tật”“Cấp giấy CMND ngoài giờ hành chính”, Mô hình “Nụ cười thân thiện”…

Thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng nhận phụng dưỡng.

 

Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, giúp dân. Trong năm, đã tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách nhân các dịp lễ, tết với số tiền 56,1 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi CBCS và thân nhân ốm đau số tiền 15,1 triệu đồng. Duy trì thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng nhận phụng dưỡng với số tiền 500.000 đồng/tháng. Cán bộ chiến sỹ đóng góp thực hiện mô hình “Hủ gạo nghĩa tình” do Huyện ủy phát động với tổng số tiền 16,1 triệu đồng; đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” do Công an tỉnh phát động số tiền 44,7 triệu  đồng; đóng góp quỹ tình nghĩa với số tiền 96,7 triệu đồng; nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” 210 tin nhắn; đóng góp mô hình “Ước mơ hồng” số tiền 32,5 triệu đồng, qua đó trích 8 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà 04 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an huyện Bến Lức tiếp tụctham mưu Huyện ủy - UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhất là xây dựng những điển hình “Dân vận khéo” của lực lượng CAND. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác Dân vận gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với các cuộc vận động và các phong trào thi đua của địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ ANTT..../.

Việt Trường

Các tin khác:


NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 22/9/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0