Hướng về cơ sở

Kiểm tra phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 12/2/2019

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Công ty TNHH LaVie, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bệnh viện Đa khoa Long An.


Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra tại các đơn vị kiểm tra cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được sự quan tâm của cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác xây dựng phong trào, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt Tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tại các cơ quan, doanh nghiệp đoàn ghi nhận đánh giá phong trào “Vững mạnh tiêu biểu”.

Theo kế hoạch Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra 12 cơ quan, doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài trên địa bàn tỉnh; 03 đơn vị cấp huyện và 11 đơn vị cấp xã để có cơ sở đánh giá xếp loại và đề nghị các hình thức khen thưởng về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019./.

PV

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 02/6/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0