Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 20/11/2020 11/21/2020

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1201110001 Nguyễn Hồng Phúc 1/1/2001 M Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
2 LA1201110002 Nguyễn Văn Giấy 5/4/1966 M Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
3 LA1201110003 Trịnh Văn Mạnh Quỳnh 11/27/2002 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
4 LA1201110004 Phạm Văn Việt 1/1/1961 M Ấp 2, Mỹ An
5 LA1201110005 Nguyễn Thị Hoàng 1/1/1962 F Ấp 1, Mỹ Thạnh
6 LA1201110006 Phạm Thị Anh Thy 3/15/1977 F Ấp 1, Nhựt Chánh
7 LA1201110007 Lê Thị Thu Vân 9/8/1967 F 159/3 Ấp Bình Sơn, Bình Quới
8 LA1201110008 Huỳnh Tấn Tài 12/19/1968 M 159/3 Ấp Bình Sơn, Bình Quới
9 LA1201110009 Cù Thị Thiên Trang 7/1/1997 F 236/11 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
10 LA1201110010 Trương Diễm Thúy 1/20/1981 F Tổ 37 Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
11 LA1201110011 Dương Hồng Dũng 1/1/1973 M Ấp 2, Long Thuận
12 LA1201110012 Trần Thị Thanh Tuyền 11/15/1970 F 720 Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
13 LA1201110013 Vũ Minh Tuân 9/3/1996 M 720 Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng