Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 18/11/2020 11/21/2020

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1201106001 Nguyễn Thị Phương 1/5/1994 F Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
2 LA1201106002 Trần Thị Ngọc Trân 7/10/2002 F 248 Ấp 3, Bình Tâm
3 LA1201106003 Đặng Thế Hiển 4/12/1991 M 13/2/5 Nguyễn Văn Tuôi, Khu Phố 6, Tt Bến Lức
4 LA1201106004 Phan Thái Học 1/1/1964 M Ấp Đông Trung, Tân Chánh
5 LA1201106005 Võ Lê Chấn Phong 9/17/2015 M Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
6 LA1201106006 Lê Thị Là 3/22/1967 F 27 Tổ 3 Khu 1 A, Tt Cần Đước
7 LA1201106007 Lê Văn Gọi 2/9/1965 M 27 Tổ 3 Khu 1 A, Tt Cần Đước
8 LA1201107001 Bùi Tấn Phát 1/1/1978 M Ấp Cả Sách, Vĩnh Lợi
9 LA1201107002 Lê Cát An Nhiên 8/18/2020 F Ấp 4, Long Thuận
10 LA1201107003 Lê Tùng Linh 8/15/1993 F 244/22a Nguyễn Thông, Kp Bình Đông 4, Phường 3