Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 05/7 đến 09/7/2021 7/6/2021

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 05/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 06/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 07/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 08/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 09/7/2021.

Các tin khác:


NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 26/10/2021 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0