Thông tin cấp hộ chiếu

DS công dân có hộ chiếu ngày 18/03/2020 3/18/2020

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1200306001 Trần Thị Phượng 10-11-1964 F 120/2 Ấp Bình Trị 2, Phú Ngãi Trị
2 LA1200306002 Nguyễn Thị Hận 09-08-1975 F Ấp An Thủy, An Ninh Tây
3 LA1200306003 Ngô Hoàng Quang 11-10-1972 M Ấp 5, Bình Đức
4 LA1200306004 Nguyễn Hoàng Nhiên 09-11-1997 F Â[S 6, Thạnh Đức
5 LA1200306005 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 15-09-2001 F Ấp 6, Thạnh Đức
6 LA1200306006 Lê Văn Nhanh 01-01-1982 M 06 Nhơn Xuyên, Thuận Nghĩa Hòa
7 LA1200306007 Mai Thị Ngọc Giào 21-11-2001 F Lộc Thạnh, Lộc Giang
8 LA1200306008 Nguyễn Phúc Khánh 04-10-1983 M 79 Châu Thị Kim, P3
9 LA1200306009 Trương Thanh Tuyền 30-01-1999 F 183/29 Quốc Lộ 1, P4
10 LA1200306010 Nguyễn Ngọc Châu Long 29-08-2000 F 123/11b Quốc Lộ 1, P2
11 LA1200306011 Hồ Quốc Đạt 01-06-1978 M 431/1 Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị
12 LA1200306012 Đoàn Thị Bé 01-01-1956 F Ấp Gò Cát, Vĩnh Trị
13 LA1200306013 Huỳnh Văn Ngoan 20-02-1969 M Ấp Chánh, Tân Phú
14 LA1200306014 Huỳnh Thị Tuyết Ngân 26-02-1997 F Ấp Chánh, Tân Phú
15 LA1200306015 Lê Xuân Nhung 27-11-1981 F 27/27b Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
16 LA1200306016 Võ Thị Diểm Trinh 26-10-1994 F Tổ 35 Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
17 LA1200306017 Vỏ Minh Hiếu 16-02-1998 M Tổ 35 Thanh Ba, Mỹ Lộc
18 LA1200306018 Lê Hữu Tiến 16-02-1994 M Tổ 1, Hòa Thuận 1, Trường Bình
19 LA1200306019 Hồ Thị Bích Đào 13-11-1989 F 11/29 Nguyễn Minh Trường, P3
20 LA1200306020 Tạ Thanh Bạch 07-02-1997 M 241 Bình An A, Lợi Bình Nhơn
21 LA1200306021 Trần Thị Mỹ Ngọc 09-10-1992 F Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
22 LA1200306022 Lâm Hiệp Thuận 05-09-1949 M 245 Nguyễn Thị Bài, Ấp 4, Long An
23 LA1200306023 Huỳnh Quốc Dũng 20-10-1981 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
24 LA1200306024 Nguyễn Thanh Phong 25-06-1991 M 176 Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
25 LA1200306025 Nguyễn Thị Thảo Vy 08-04-1995 F Chánh Hội, Tân Mỹ
26 LA1200306026 Nguyễn Ngọc Kiều Hạnh 16-09-1996 F 189c Nguyễn Minh Đường, P4
27 LA1200306027 Ngô Anh Thư 02-07-2008 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
28 LA1200306028 Ngô Mỹ Bình 04-07-2005 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
29 LA1200306029 Trịnh Thị Diệu Hiền 08-11-1999 F Ấp 1 B, Hựu Thạnh
30 LA1200306030 Ngô Hoàng Phương Uyên 22-04-2005 F 388 Ấp 2, Phước Vĩnh Tây
31 LA1200306031 Nguyễn Thị Phương Mai 06-06-1966 F Ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
32 LA1200306032 Nguyễn Thị Kim Thoa 26-05-1983 F Ổ 7 Ấp Phước Thuận, Tt Cần Giuộc
33 LA1200306033 Nguyễn Hoài Tâm 01-01-1977 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
34 LA1200306034 Ngô Quang Tân 04-01-1997 M Ấp Gò Tranh, Bình Tân
35 LA1200306035 Trần Thanh Nhã 20-12-1974 M Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
36 LA1200306036 Huỳnh Thị Phương Thảo 29-07-1979 F Ấp 2, Thủy Tây
37 LA1200306037 Nguyễn Thị Huỳnh Như 15-01-1997 F Ấp Bảy Ngàn, Tân Ninh
38 LA1200306038 Nguyễn Thị Ngọc Lan 19-01-2001 F Ấp 3, Long Cang
39 LA1200306039 Nguyễn Hoàng Tuyết Hoa 17-07-2012 F 56 Huỳnh Hữu Thống, Phường 3
40 LA1200306040 Nguyễn Hữu Vinh 14-11-2005 M 56 Huỳnh Hữu Thống, Phường 3
41 LA1200306041 Trần Thị Kim Chi 23-08-1985 F Tổ 8 Ấp Long Khánh, Phước Hậu
42 LA1200306042 Nguyễn Kim Thài 01-12-1962 M 23 Trương Công Xưởng, Phường 1
43 LA1200306043 Trần Thị Mai Khanh 28-02-2009 F 483/C12 Quốc Lộ 1 Kp Bình Quân 2, Phường 4
44 LA1200307001 Nguyễn Hoàng Phúc 09-10-1993 M Số 114/149f Tổ 4, Ấp 6, Nhị Thành
45 LA1200307002 Nguyễn Xuân Tân 04-02-1992 M Ấp 6, Nhị Thành
46 LA1200307003 Châu Thị Bích Ngọc 24-04-1989 F Kp 3, Tt Đông Thành
47 LA1200307004 Lê Đỗ Phước 26-03-2001 M Ấp Chánh, Long Hiệp
48 LA1200307005 Nguyễn Thị Lan Phương 15-10-1980 F 52/1d Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 28/7/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0