Thông tin cấp hộ chiếu

DS công dân có hộ chiếu ngày 03/01/2020 1/9/2020

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1191220001 Mai Thanh Như Ý 11/15/2004 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
2 LA1191220002 Trần Minh Vương 11/12/1988 M Ấp 1, Tân Thành
3 LA1191220003 Nguyễn Văn Đơ 5/1/1952 M Ấp 1a, Hựu Thạnh
4 LA1191220004 Nguyễn Thi Lùng 1/1/1959 F Ấp 1a, Hựu Thạnh
5 LA1191220005 Trần Tuấn Đạt 2/10/1986 M 2a/1 Ấp Long Thạnh, Bình An
6 LA1191220006 Phan Quốc Trưởng 1/25/1985 M Ấp 4, Phước Lợi
7 LA1191220007 Hồ Thị Thanh Trúc 6/4/1985 F Ấp 4, Phước Lợi
8 LA1191220008 Huỳnh Kim Phụng 7/24/1972 F Ấp 3a, Hựu Thạnh
9 LA1191220009 Nguyễn Thị Hoa 8/9/1955 F 162 Nguyễn Trung Trực, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
10 LA1191220010 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/26/1971 F 168 Nguyễn Trung Trực, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
11 LA1191220011 Nguyễn Đăng Khoa 7/23/2019 M 102 Nguyễn Hữu Thọ, Kp 3, Tt Bến Lức
12 LA1191220012 Trương Hoàng Thuận Lộc 12/5/1995 M 9/235 Ấp Bình Hòa, Tt Tân Trụ
13 LA1191220013 Lưu Thị Thanh Tâm 1/1/1965 F 03 Nguyễn Trung Trực, Kp 6, Tt Bến Lức
14 LA1191220014 Lưu Thị Mỹ Linh 7/29/1962 F 141 Nguyễn Trung Trực, Kp 8, Tt Bến Lức
15 LA1191220015 Nguyễn Văn Nên 1/6/2003 M 74đ Kv 4, Tt Đức Hòa
16 LA1191220016 Trầm Thị Ngọc Nữ 6/12/1979 F Ấp 2, Hựu Thạnh
17 LA1191220017 Phạm Thị Ánh 3/10/1950 F 48/36 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
18 LA1191220018 Nguyễn Thị Ngọc Phương 1/1/1991 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
19 LA1191220019 Lê Trung Dũng 1/1/1981 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
20 LA1191220020 Đỗ Bá Ngọc 8/4/1986 M Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
21 LA1191220021 Nguyễn Thị Mỹ Liền 1/15/1987 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
22 LA1191220022 Nguyễn Minh Mẩn 12/7/1998 M 65/8 Ấp Long Thuận, Long Trì
23 LA1191220023 Nguyễn Minh Triết 4/20/1974 M 65/8 Ấp Long Thuận, Long Trì
24 LA1191220024 Nguyễn Minh Tuấn 1/15/1976 M 225/8 Ấp Long Thuận, Long Trì
25 LA1191220025 Trần Ngọc Hồng 8/18/1953 F Ấp Tây Nam, Tân Hòa
26 LA1191220026 Bùi Thị Dồi 1/1/1949 F Ấp Nguyễn Lộc, Hậu Thạnh Đông
27 LA1191220027 Ngô Thị Ngọc Bích 12/20/1971 F 163 Đường 833 Kp Thọ Cang, Phường 5
28 LA1191220028 Lê Tuấn Anh 10/21/1976 M 11/6 Hai Bà Trưng, Phường 1
29 LA1191220029 Phạm Văn Út Anh 1/1/1970 M Tổ 19, Ấp 9, Lương Hòa
30 LA1191220030 Trần Hồ Phương Nghi 5/15/2006 F 43 Trịnh Quang Nghị, Phường 2
31 LA1191220031 Hồ Thị Hồng 11/15/1973 F 43 Trịnh Quang Nghị, Phường 2
32 LA1191220032 Trần Kim Xuân 3/7/1963 F Ấp 4, Đức Hòa Đông
33 LA1191220033 Thái Hữu Phát 3/1/1999 M Tổ 11, Ấp Kim Điền, Tân Kim
34 LA1191220034 Phạm Phú Quí 11/17/1996 M Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
35 LA1191220035 Vĩnh Thị Thùy Dương 8/20/1988 F Tổ 8, Ấp Tân Xuân, Tân Kim
36 LA1191220036 Lê Thị Hồng Thu 12/6/1958 F Tổ 8, Ấp Tân Xuân, Tân Kim
37 LA1191220037 Võ Ngọc Diễm Châu 6/3/2014 F 36 Khu 1a, Tt Cần Đước
38 LA1191220038 Nguyễn Văn Nguội 5/5/1965 M Ấp Lộc Hưng, Lộc Giang
39 LA1191220039 Huỳnh Mã Diệp 12/30/1966 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
40 LA1191220040 Trần Thị Bích Liên 1/1/1964 F Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
41 LA1191220041 Nguyễn Thị Thúy Nga 2/4/1967 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
42 LA1191220042 Nguyễn Thiết Băng Tâm 4/24/1995 F Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
43 LA1191220043 Đặng Thị Kim Oanh 9/5/1993 F Kp 1, Tt Tân Thạnh
44 LA1191220044 Phan Nguyễn Thùy Dương 10/5/1999 F 558 Tl 10, Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
45 LA1191220045 Phan Hoàng Quỳnh Anh 4/30/2007 F 879 Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
46 LA1191220046 Nguyễn Thị Lơ 9/14/1982 F 178đ/1 Kv 4, Tt Đức Hòa
47 LA1191220047 Nguyễn Thị Thu Vân 12/4/1971 F 486 Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh
48 LA1191220048 Võ Linh Đan 8/22/1996 F 121/4 Ấp Bình Lợi, Tt Tân Trụ
49 LA1191220049 Huỳnh Thị Ngọc Diệu 5/22/1996 F Tổ 7, Ấp Long Giêng, Phước Hậu
50 LA1191220050 Nguyễn Thành Ngoan 3/16/1959 M Ấp 3, Mỹ Quý Đông
51 LA1191220051 Nguyễn Thị Loan Anh 4/27/1998 F Ấp 3, Mỹ Quý Đông
52 LA1191220052 Dương Túy Phượng Em 9/29/1983 F Ấp 5, Thạnh Lợi
53 LA1191220053 Đặng Thành Tâm 10/22/1981 M Ấp 2, Mỹ Yên
54 LA1191220054 Đỗ Công Thảo 8/12/1982 M Ấp Phước Tỉnh, Long Hiệp
55 LA1191220055 Nguyễn Thị Út 1/1/1959 F Ấp 2, Bình Thành
56 LA1191220056 Nguyễn Minh Khánh 9/20/1992 M Ấp Chợ , Long Hựu Đông
57 LA1191220057 Võ Thị Thanh Thúy 9/25/1997 F 680 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
58 LA1191221001 Nguyễn Minh Tâm 12/30/1979 M Tổ 7 Ấp Tân Quí, Tân Tập
59 LA1191221002 Trần Thị Tư 1/1/1950 F Ấp 3, Mỹ An
60 LA1191221003 Nguyễn Phương Xuyến 3/24/1982 F Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
61 LA1191221004 Trần Thị Kim Luyến 10/11/1993 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
62 LA1191221005 Trương Văn Hai 1/1/1966 M 105 Tổ 11 Ấp Phước Hưng 2, Phước Lâm
63 LA1191221006 Trương Ngọc Viên 7/16/1979 M Ấp Phước Hưng 1, Phước Lâm
64 LA1191221007 Kiều Văn Ảnh 1/1/1961 M Tổ 11 Ấp Phước Hưng 2, Phước Lâm
65 LA1191221008 Võ Văn Lực 1/1/1975 M Tổ 33/1 Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
66 LA1191221009 Nguyễn Anh Toàn 10/7/1988 M Ấp 6, Phước Đông
67 LA1191221010 Nguyễn Văn Hải 3/20/1997 M Khu Phố Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
68 LA1191221011 Nguyễn Khắc Quân 5/18/2012 M 118a Tỉnh Lộ 8 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
69 LA1191221012 Nguyễn Thị Kim Dung 3/23/2009 M 118a Tỉnh Lộ 8 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
70 LA1191221013 Nguyễn Khắc Tuệ 9/12/1981 M 118a Tỉnh Lộ 8 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
71 LA1191221014 Nguyễn Văn Phúc 10/14/1986 M 78 Hồ Văn Lonng, Phường 2
72 LA1191221015 Trần Thị Phương Thảo 10/30/1989 F 75/38 Huỳnh Văn Gấm, Phường 6
73 LA1191221016 Lê Thành Nghĩa 2/16/1997 M 169 Đỗ Tường Phong Khóm 1, Tt Tầm Vu
74 LA1191221017 Phan Thị Út 3/4/1987 F Ấp Gò Nôi, Nhơn Hòa
75 LA1191221018 Đặng Thị Kim Cúc 6/21/1952 F 143a Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
76 LA1191221019 Trần Thị Thanh Huệ 6/15/1972 F 193 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 24/3/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0