Thông tin cấp hộ chiếu

DS công dân có hộ chiếu ngày 11/12/2019 12/11/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1191129001 Lê Minh Thy 5/20/2004 F Phan Văn Mảng, Kp 9, Tt Bến Lức
2 LA1191129002 Nguyễn Thị Kim Thao 1/1/1976 F Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
3 LA1191129003 Phạm Thành Trung 8/18/1974 M 498 Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
4 LA1191129004 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3/23/1991 F 327 Ấp Bình Lợi, Đức Tân
5 LA1191129005 Võ Thị Ngọc Lam 11/11/2000 F Ấp 2, Mỹ Quý Đông
6 LA1191129006 Nguyễn Thị Khéo 1/1/1968 F Ấp Đông An, Phước Vĩnh Đông
7 LA1191129007 Đoàn Tấn Truyền 1/1/1973 M Ấp 3, Mỹ Phú
8 LA1191129008 Nguyễn Bích Lam 8/19/1979 M Ấp Lộc An, Lộc Giang
9 LA1191129009 Trương Thị Gái 1/1/1968 F Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
10 LA1191129010 Bùi Thị Lan 1/1/1950 F Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
11 LA1191129011 Nguyễn Thị Bích 1/1/1971 F Ấp Tân Hòa , Bình Hòa Bắc
12 LA1191129012 Trình Châu Á 9/18/1996 M Ấp Đình, Thạnh Phước
13 LA1191129013 Nguyễn Văn Chế 9/19/1982 M Ấp Chợ, Long Hựu Đông
14 LA1191129014 Lê Thành Hưng 2/4/1997 M Ấp Tây, Đông Thạnh
15 LA1191129015 Nguyễn Văn Trọn 11/12/1965 M Kp 4, Tt Tân Thạnh
16 LA1191129016 Trần Thành Công 2/28/1991 M 366/22 Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
17 LA1191129017 Võ Thị Mỹ Loan 2/2/1982 F Kp 1, Tt Đông Thành
18 LA1191129018 Phan Bạch Mai 3/5/1988 F 92/6 Quốc Lộ 1, Kp 7, Tt Bến Lức
19 LA1191129019 Nguyễn Văn Thanh Sơn 7/26/1994 M 97 Tổ 10, Khu 8, Tt Cần Đước
20 LA1191129020 Võ Thị Ngọc Hiếu 10/24/1984 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
21 LA1191129021 Phan Thị Gấm 10/30/1962 F 1 Tổ 1a, Ấp Ngoài, Phước Hậu
22 LA1191129022 Đỗ Huỳnh Xuân Duy 4/8/2000 F 32 Kv 5, Tt Hiệp Hòa
23 LA1191129023 Võ Thị Huỳnh Dao 6/18/1978 F 32 Kv 5, Tt Hiệp Hòa
24 LA1191129024 Lê Kim Khánh 1/1/1965 F Ấp 6, Mỹ Quý Đông
25 LA1191129025 Châu Minh Hiếu 8/30/1998 M 159 Ấp Thuận Lợi, Nhựt Ninh
26 LA1191129026 Nguyễn Hòa Dân 1/1/1975 M 237c/1 Kv 3, Tt Đức Hòa
27 LA1191129027 Lâm Thị Yến Oanh 1/1/1978 F 237c/1 Kv 3, Tt Đức Hòa
28 LA1191129028 Lữ Thị Kim Nhất 4/1/1981 F 12/239 Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
29 LA1191129029 Phan Thị Ngọc Yến 8/1/1999 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
30 LA1191129030 Lê Thị Thu Ngân 7/20/1999 F 175 Ấp 1, Bình Tâm
31 LA1191129031 Trương Thị Thu 1/1/1972 F 154/19 Huỳnh Hữu Thống, Kp Bình Anh, Phường 3
32 LA1191129032 Bạch Thị Khéo 9/13/1953 F 77 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
33 LA1191129033 Đặng Thị Bích Tuyền 9/3/2013 F Kp 5, Phường 1
34 LA1191129034 Phan Tấn Mai 11/21/1971 M 71 Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
35 LA1191129035 Đỗ Thị Kim Duyên 12/2/1994 F 10/94 A Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
36 LA1191129036 Nguyễn Thị Thủy 5/16/1964 F Ấp Rọc Đô, Vĩnh Trị
37 LA1191129037 Trần Văn Dự 6/28/1965 M Ấp Rọc Đô, Vĩnh Trị
38 LA1191129038 Huỳnh Anh 1/19/1988 F 21 Lý Công Uẩn, Phường 1
39 LA1191129039 Diệp Ngọc Hoàng 9/29/1997 M 49 A Nguyễn Hồng Sến, Kp Bình Đông 2, Phường 3
40 LA1191129040 Nguyễn Tích Bằng 10/27/1997 M Ấp Gò Dồ Nhỏ, Bình Thạnh
41 LA1191129041 Nguyễn Thái Long 1/1/1978 M 119 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
42 LA1191129042 Nguyễn Thành Nhân 1/3/1998 M 35/2 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
43 LA1191129043 Trần Ngọc Lên 9/17/1995 M Ấp 3, Thạnh Hòa
44 LA1191129044 Hồ Thị Kim Cương 1/1/1979 F Ấp Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị
45 LA1191129045 Nguyễn Tấn Trọng Nhân 2/21/1995 M Ấp Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh Đông
46 LA1191129046 Nguyễn Trung Hiếu 1/23/2010 M Ấp Thuận Bắc, Thuận Thành
47 LA1191129047 Nguyễn Thị Ánh Vân 3/15/2006 F Ấp Thuận Bắc, Thuận Thành
48 LA1191129048 Hồ Ngọc Kiều Phượng Loan 1/10/1976 F 2/16 K2 Ô 2, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
49 LA1191129049 Phạm Thị Son 1/1/1965 F 200 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
50 LA1191129050 Phan Minh Chiêu 10/5/1965 M 13/6 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
51 LA1191129051 Kha Diệm Bình 10/29/1971 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
52 LA1191129052 Ngô Thị Huê 8/26/1987 F Ấp 1, Bình Đức
53 LA1191130001 Nguyễn Trần Trung Hiếu 10/7/2011 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
54 LA1191130002 Lê Hồng Thanh Phương 11/10/1992 M 37 Phan Văn Mảng, Kp 9, Tt Bến Lức
55 LA1191130003 Hà Nguyễn Đại Tôn 8/13/1992 M Ấp 1, Phước Vân
56 LA1191130004 Nguyễn Văn Kiệm 4/20/1995 M Ấp 3, Hậu Thạnh Tây
57 LA1191130005 Nguyễn Thị Tuyết Loan 4/19/1991 F Ấp 1, Tân Đông
58 LA1191130006 Đặng Thị Tuyết Em 2/27/1969 F 18a Ấp 5, Phước Lợi
59 LA1191130007 Trần Đặng Phương Linh 9/4/1991 F \18a Ấp 5, Phước Lợi
60 LA1191130008 Nguyễn Thị Mai Thảo 3/3/2001 F Ấp 5, Bình Đức
61 LA1191130009 Lê Phương Tuệ Lâm 5/9/2012 F 41/2 Huỳnh Châu Sổ, Kp.1, Tt Bến Lức
62 LA1191130010 Lê Phương Bảo Lâm 8/27/2015 M 41/2 Huỳnh Châu Sổ, Kp.1, Tt Bến Lức
63 LA1191130011 Lê Út Phương 8/25/1984 M Ấp 5, Thạnh Đức
64 LA1191130012 Trần Thị Kim Xuyến 11/22/1999 F 145/8 Cầu Đúc, An Lục Long
65 LA1191130013 Lê Thị Tuyết Minh 10/30/1978 F Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
66 LA1191130014 Lê Thị Ngọc Thu 4/30/1986 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
Các tin khác:


NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 22/9/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0