Thông tin cấp hộ chiếu

DS công dân có hộ chiếu ngày 05/12/2019 12/6/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1191125001 Nguyễn Thị Xể 1/1/1958 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
2 LA1191125002 Lê Thị Huệ 1/1/1968 F Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
3 LA1191125003 Nguyễn Hồ Vũ 4/24/1984 M 106 Khu B, Ấp Vàm Kinh, Bình An
4 LA1191125004 Ngô Viết Tuân 2/6/1956 M 107 Cách Mạng Tháng 8, Khu Phố Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
5 LA1191125005 Biện Ngọc Khánh Băng 11/1/2006 F Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
6 LA1191125006 Nguyễn Thị Thống 9/22/1959 F 107 Cách Mạng Tháng 8, Khu Phố Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
7 LA1191125007 Lê Minh Nghi 2/28/1996 F 20 Bình Thành Thôn B, Khu Phố 1, Tt Vĩnh Hưng
8 LA1191125008 Nguyễn Thị Thu 7/20/1957 F 20/6 A Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5
9 LA1191125009 Nguyễn Thị Hồng Nhung 3/15/1998 F Ấp 3, Long Thạnh
10 LA1191125010 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/15/2001 F 491/8 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
11 LA1191125011 Nguyễn Thanh Tài 5/14/2014 M Ấp 2, Thạnh Hòa
12 LA1191125012 Nguyễn Thị Ngọc Linh 2/5/1970 F Ấp 4, Thạnh Đức
13 LA1191125013 Nguyễn Thị Kim Thơ 2/17/1988 F 170 Ấp Giồng Ngang, Hòa Khánh Đông
14 LA1191125014 Lê Hồng Sơn 7/20/1978 M 61 Cử Luyện, Phường 5
15 LA1191125015 Trần Tấn Đạt 1/1/1975 M 176 A Khu Vực 2, Tt Hiệp Hòa
16 LA1191125016 Trịnh Minh Trí 4/6/1988 M 198 C Nguyễn Cửu Vân, Kp Bình Quân 3, Phường 4
17 LA1191125017 Hà Thị Thúy Kiều 10/11/1995 F Ấp 2, Mỹ Yên
18 LA1191125018 Châu Thanh Tú 10/16/1970 M 26 Khu Vực 5, Tt Hiệp Hòa
19 LA1191125019 Lê Văn Minh Phát 10/25/1981 M 255 Khu Vực 2, Tt Hiệp Hòa
20 LA1191125020 Nguyễn Bạch Cúc 1/1/1964 F 221/1 Ấp 1, Hòa Phú
21 LA1191125021 Huỳnh Thành Danh 10/19/2001 M 186/2 Ấp Phú Xuân 2, Phú Ngãi Trị
22 LA1191125022 Đinh Văn Tâm 10/8/1969 M 411 Nguyễn Huỳnh Đức, Quyết Thắng 1, Khánh Hậu
23 LA1191125023 Huỳnh Thị Tố Như 12/18/1997 F 97/11 E Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
24 LA1191125024 Nguyễn Hoàng Huy 7/28/1994 M Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
25 LA1191125025 Phùng Thanh Trang 2/28/2002 F Ấp 2, Hựu Thạnh
26 LA1191125026 Võ Thị Thảo Sương 8/31/1992 F Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
27 LA1191125027 Mai Thị Nhiệm 1/1/1961 F Ấp 4, Lương Bình
28 LA1191125028 Phùng Tấn Trị 10/20/1975 M 223 Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
29 LA1191125029 Phạm Quốc Huy 7/3/1989 M Khu Phố 1, Tt Thạnh Hóa
30 LA1191125030 Võ Ngọc Kim Liên 9/7/1966 F 206 Ấp 2, Hướng Thọ Phú
31 LA1191125031 Võ Thị Kim Chi 6/4/2000 F 28/1 Ấp 1, Tân Phước Tây
32 LA1191125032 Nguyễn Hửu Tài 1/14/1997 M 225 Hòa Ngãi, An Vĩnh Ngãi
33 LA1191125033 Nguyễn Thanh Hải 11/25/1977 M Ấp Long Phú, Tân Kim
34 LA1191125034 Đỗ Thị Lan 12/6/1959 F Khu Phố 1, Tt Thạnh Hóa
35 LA1191125035 Nguyễn Thanh Long 5/16/1982 M Ấp 1 B, Hựu Thạnh
36 LA1191125036 Nguyễn Thị Kim Phụng 3/10/1969 F 130/2/26 Quốc Lộ 1, Phường 2
37 LA1191125037 Nguyễn Thị Ánh Lài 1/21/1967 F 130/2/26 Quốc Lộ 1, Phường 2
38 LA1191125038 Nguyễn Trung Tính 10/22/1990 F 114 Ấp Bình Hòa, Bình Lãng
39 LA1191125039 Võ Thị Cẩm Loan 4/10/1993 F Ấp Vườn Xoài, Thuận Nghĩa Hòa
40 LA1191125040 Nguyễn Tiến Tài 1/7/1992 M K 24 Ấp Đông Hòa, Thủy Đông
41 LA1191125041 Trương Ngọc Thọ 11/11/1962 F Khu Phố 3, Tt Đông Thành
42 LA1191125042 Lê Thị Hòa 1/1/1967 F Ấp 2, Nhơn Hòa Lập
43 LA1191125043 Trần Thị Thu Hương 1/1/1972 F Ấp Vàm Kinh, Bình An
44 LA1191125044 Trần Hoài Phong 12/14/2000 M Ấp 4, Mỹ Quý Đông
45 LA1191125045 Châu Phúc Vinh 10/21/2019 M Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
46 LA1191125046 Huỳnh Thị Thu Hiền 8/2/1989 F 217 B/1 Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
47 LA1191125047 Trần Thị Bích Thủy 9/2/1963 F 45 A Ấp Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
48 LA1191125048 Đặng Văn Mười 4/6/1966 M 45 A Ấp Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
49 LA1191125049 Đặng Văn Tú Tú 4/2/1997 M Khu Phố 4, Phường 2
50 LA1191125050 Phạm Phú Vinh 6/11/2012 M Tổ 6, Ấp Tân Phước, Tân Kim
51 LA1191125051 Nguyễn Phước Hậu 11/12/1969 M 173 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
52 LA1191125052 Nguyễn Thị Hoàng Liên 1/1/1970 F 173 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
53 LA1191125053 Lê Thị Trúc 11/20/1973 F 14 Nguyễn Trãi, Kp Rọc Chanh A, Tt Tân Hưng
54 LA1191125054 Huỳnh Lê Hồng Ân 1/4/2000 F 14 Nguyễn Trãi, Kp Rọc Chanh A, Tt Tân Hưng
55 LA1191125055 Nguyễn Thị Thùy Nhĩ 5/2/1977 F 174 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
56 LA1191125056 Phan Thị Thạch Thảo 1/1/1982 F Khu Phố 2, Tt Thạnh Hóa
57 LA1191125057 Võ Thị Kim Loan 3/1/1969 F 17 Đường Long Khốt, Ấp Trung Trực, Thái Bình Trung
58 LA1191125058 Nguyễn Trung Thiệu 4/8/1968 M 17 Đường Long Khốt, Ấp Trung Trực, Thái Bình Trung
59 LA1191125059 Phan Thị Gái 7/17/1964 F Ấp Xuân Khánh 1, Hòa Khánh Nam
60 LA1191125060 Ngô Tấn Phát 3/17/1994 M Ấp Đông Nhì, Tân Chánh
61 LA1191125061 Trương Thị Hồng Hoa 2/17/1997 F 267 A3 Ấp Phước Tú, Thanh Phú
62 LA1191125062 Lê Văn Ráng 10/2/1955 M Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
63 LA1191125063 Trương Ngọc Yến Nhi 2/21/1997 F 298 Khu 3, Tt Cần Đước
64 LA1191125064 Nguyễn Cẩm Nhung 12/10/1995 F 107 Ấp Hòa Quới, Tân Chánh
65 LA1191125065 Huỳnh Công Hiệu 9/7/1966 M Ấp 4, Hựu Thạnh
66 LA1191125066 Nguyễn Thị Sương 1/1/1964 F Ấp 4, Hựu Thạnh
67 LA1191125067 Lê Thị Sầu Riêng 11/4/1982 F Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
68 LA1191125068 Đào Thị Mỹ 2/12/1963 F Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
69 LA1191125069 Huỳnh Quốc Bảo 4/27/1992 M Ấp 2, Mỹ Phú
70 LA1191125070 Nguyễn Thị Mười 3/25/1969 F 47 Bình Đức, Bình Lãng
71 LA1191125071 Nguyễn Vĩnh Long 3/6/1990 M Ấp Đông Nhì, Tân Chánh
72 LA1191125072 Nguyễn Trần Duy 7/29/1992 M 184 Huỳnh Hữu Thống, Phường 3
73 LA1191125073 Trần Thị Thùy Vân 5/8/2001 F 5 Nguyễn Minh Đường, Phường 4
74 LA1191125074 Nguyễn Thị Quyên 8/18/2000 F Ấp 4, Thủy Tây
75 LA1191125075 Phan Thị Cẩm Hương 12/27/1994 F 902/4 Bình Trị 1, Thuận Mỹ
76 LA1191125076 Trần Huỳnh Nam 1/28/1998 M 1 B/8 Võ Công Tồn, Khu Phố 1, Tt Bến Lức
77 LA1191125077 Trần Phương Hoài 12/1/1970 M 1 B/5 Võ Công Tồn, Khu Phố 1, Tt Bến Lức
78 LA1191125078 Hồ Thị Thùy Dương 8/1/1980 F Ấp 3, Hiệp Thạnh
79 LA1191125079 Phạm Thị Ngọc Huệ 11/1/1989 F Tổ 21 Ấp Trong, Phước Hậu
80 LA1191125080 Huỳnh Thị Tuyết Mai 1/1/1974 F 1 B/5 Võ Công Tồn, Khu Phố 1, Tt Bến Lức
81 LA1191125081 Dương Thị Ngọc Thủy 2/19/1997 F Tổ 16, Ấp 3, Long Hậu
82 LA1191125082 Lại Anh Duy 1/17/2006 M 67/2 A Đường Số 4, Khu Phố Bình Cư 2, Phường 4
Các tin khác:


NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 22/9/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0