Thông tin cấp hộ chiếu

DS công dân có hộ chiếu ngày 28/11/2019 11/29/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1191118001 Nguyễn Văn Trung 8/25/1991 M Kp Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
2 LA1191118002 Nguyễn Thị Kim Duyên 4/17/1970 F Ấp 2, Thạnh Hòa
3 LA1191118003 Võ Thị Quế Hương 1/2/2000 F 378 Châu Thị Kim, Phường 7
4 LA1191118004 Nguyễn Minh Kha 9/16/1996 M 234 Ấp 4, Hướng Thọ Phú
5 LA1191118005 Trần Thị Tiết 8/24/1957 F 378 Châu Thị Kim, Phường 7
6 LA1191118006 Lê Thị Mai 2/10/1958 F 80/2 Ấp 1b, An Thạnh
7 LA1191118007 Nguyễn Thị Huyền Phương 5/31/1994 F 271/5 Ấp Bình Lợi, Tt Tân Trụ
8 LA1191118008 Nguyễn Thị Nga 1/1/1965 F Ấp An Hòa, An Ninh Tây
9 LA1191118009 Bùi Thị Hồng Trinh 4/12/1993 F 8/10/1 Đường Số 6, Kp Nhơn Hòa 2, P5
10 LA1191118010 Lâm Quốc Dũng 7/26/1992 M 75b/9 Khu 2, Tt Đức Hòa
11 LA1191118011 Nguyễn Hữu Đệ 2/23/1958 M 353/13a Đỗ Tường Tự, Ấp Hội Xuân, Tt Tầm Vu
12 LA1191118012 Phạm Bửu Ngọc 4/25/1998 F 275a, Quốc Lộ 1, Kp Bình Yên Đông 3, P4
13 LA1191118013 Nguyễn Văn Hùng 1/1/1965 M Ấp 1, Lạc Tấn
14 LA1191118014 Nguyễn Nguyên Nhạc 4/15/1976 F An Ninh, An Ninh Tây
15 LA1191118015 Nguyễn Minh Khanh 3/28/1981 M Lò Gạch, Long Hiệp
16 LA1191118016 Nguyễn Hùng Sỹ 11/13/1967 M 119 Đường Số 4, Kdc Kiến Phát, Kp Bình Cư 3, P6
17 LA1191118017 Nguyễn Minh Nhật 2/24/1987 M Ấp 3, Phước Đông
18 LA1191118018 Nguyễn Quốc Duy 4/13/2000 M Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
19 LA1191118019 Nguyễn Văn Bé 5/30/1950 M Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
20 LA1191118020 Lê Ngọc Vững 7/2/1983 M Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
21 LA1191118021 Nguyễn Thị Lệ 1/1/1958 F Ấp 3, Mỹ Phú
22 LA1191118022 Phạm Thị Tuyết Trinh 2/19/1978 F Ấp 3, Mỹ Phú
23 LA1191118023 Đoàn Thị Minh Thư 11/22/1997 F Ấp 3, Mỹ Phú
24 LA1191118024 Đặng Văn Cảnh 1/1/1987 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
25 LA1191118025 Nguyễn Thị Nhắn 1/1/1967 F 334 Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
26 LA1191118026 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 4/13/2001 F 334 Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
27 LA1191118027 Trần Thị Cẩm Nguyên 12/8/1999 F 356 Vĩnh Hòa, An Vĩnh Ngãi
28 LA1191118028 Nguyễn Văn Dương 1/1/1998 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
29 LA1191118029 Lê Văn Thủy 7/5/1971 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
30 LA1191118030 Đoàn Tuấn Anh 8/9/1988 M Bình Lợi, Đức Tân
31 LA1191118031 Nguyễn Văn Minh 5/1/1991 M Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
32 LA1191118032 Lê Thị Cẩm Hồng 7/25/2001 F A206b, Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
33 LA1191118033 Lê Thị Việt Hà 6/7/2000 F A/119, Khu 1, Tt Hiệp Hòa
34 LA1191118034 Đoàn Hồng Khiêm 7/10/1990 M Tổ 7, Kế Mỹ, Trường Bình
35 LA1191118035 Đỗ Thị Thùy Trang 8/14/1998 F Ấp 2, Tân Hiệp
36 LA1191118036 Nguyễn Thanh Thành 12/20/1999 M 56 Trương Định, Kp Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
37 LA1191118037 Võ Lê Liểu Ngọc 11/23/2000 F 114 A, Khu C, Kp Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
38 LA1191118038 Võ Trường Sơn 2/25/1970 M 4/76 A Khu 3, Ô 2, Tt Thủ Thừa
39 LA1191118039 Lê Thị Thơ 8/5/1973 F 4/76 A Khu 3, Ô 2, Tt Thủ Thừa
40 LA1191118040 Nguyễn Thị Yến 1/1/1991 F 151/2 Phú Tây B, Thanh Phú Long
41 LA1191118041 Phạm Văn Hòa 11/23/1996 M Ấp 2, Phước Tuy
42 LA1191118042 Võ Bá Mấy 1/1/1974 M Ấp 2, Mỹ An
43 LA1191118043 Huỳnh Thị Thanh Hà 9/12/1956 F 150 Khu 2, Tt Cần Đước
44 LA1191118044 Nguyễn Thị Mỹ Vân 1/9/1986 F Ấp 2, Phước Tuy
45 LA1191118045 Nguyễn Thị Hận 8/9/1975 F Ấp An Thủy, An Ninh Tây
46 LA1191118046 Nguyễn Công Chánh 11/20/1969 M 325/1 Ấp Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị
47 LA1191118047 Quách Ngọc Diệu Ái 3/24/1999 F Tổ 13, Ấp Kim Điền, Tân Kim
48 LA1191118048 Lê Thị Thu Ngân 6/24/1998 F Ấp 6, An Thạnh
49 LA1191118049 Nguyễn Hữu Trung 6/10/1971 M P43/07 Tổ 11, Ấp Vĩnh Phúc, Phước Lý
50 LA1191118050 Nguyễn Thị Phượng 1/1/1964 F Ấp 2, Mỹ An
51 LA1191118051 Trần Tố Như 1/7/1998 F Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
52 LA1191118052 Nguyễn Thái Thành 1/1/1963 M Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
53 LA1191118053 Nguyễn Phương Quang 11/1/1982 M 456 Kv 2, Tt Hiệp Hòa
54 LA1191118054 Đỗ Văn Tướng 1/1/1980 M Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
55 LA1191118055 Lê Trọng Nhân 1/1/1985 M Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
56 LA1191118056 Trương Văn Sở 1/1/1965 M Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
57 LA1191118057 Nguyễn Thị Thùy Linh 5/15/1984 F Ấp 4 B, Tân Trạch
58 LA1191118058 Phạm Trọng Nghĩa 10/8/1981 M Ấp 4 B, Tân Trạch
59 LA1191118059 Phạm Thị Thanh Hoa 11/5/1989 F Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
60 LA1191118060 Huỳnh Thị Thủy 1/1/1959 F Ấp Chánh, Bình Hòa Bắc
61 LA1191118061 Trần Quang Cường 1/1/1989 M Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
62 LA1191118062 Mai Bá Hồng 5/28/1951 M 92a Ấp Nhựt Hòa, Nhựt Ninh
63 LA1191118063 Mai Bá Phúc 4/3/1985 M 92a Ấp Nhựt Hòa, Nhựt Ninh
64 LA1191118064 Mai Thị Ước 1/1/1965 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
65 LA1191118065 Huỳnh Văn Hiệp 5/23/1963 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
66 LA1191118066 Huỳnh Nguyệt Ánh 6/4/1952 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
67 LA1191118067 Phạm Văn Tâm 6/18/1996 M Ấp Nước Trong, Thủy Đông
68 LA1191118068 Phạm Minh Thuận 1/1/1972 M 144 Ấp Kinh Tè, Tân Ninh
69 LA1191118069 Võ Trung Nghĩa 12/9/1996 M 19/1 Ấp Bình Lợi, Tt Tân Trụ
70 LA1191118070 Lư Thúy Nga 1/11/1997 F 18 Võ Tánh, Kp 1, Phường 1
71 LA1191118071 Trần Thị Yến Nhi 7/5/2003 F 475 Ấp Cầu Xây, Long Trạch
72 LA1191118072 Nguyễn Thị Thu Thủy 2/11/1983 F 475 Ấp Cầu Xây, Long Trạch
73 LA1191118073 Nguyễn Hồng Thủy 1/1/1962 F 225/2 Ấp 2, Hòa Phú
74 LA1191118074 Huỳnh Thụy Mai Thy 3/2/1985 F 12/2a Trần Văn Hý, Kp Bình Đông 3, Phường 3
75 LA1191118075 Hồ Thị Ánh Tuyết 1/1/1954 F Ấp 4, Đức Hòa Đông
76 LA1191118076 Hồ Thanh Hiền 1/1/1974 F 321 Lê Văn Kiệt, Kp Bình Cư 3, Phường 6
77 LA1191118077 Huỳnh Thị Thùy Trang 7/25/1997 F 321 Lê Văn Kiệt, Phường 6
78 LA1191118078 Nguyễn Thị Hoan 1/1/1956 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
79 LA1191118079 Lê Thị Trường Lý 1/1/1981 F Ấp Nước Trong, Thủy Đông
80 LA1191118080 Lý Mỹ Hồng 9/18/1989 F 41 Quốc Lộ 1, Phường 2
81 LA1191118081 Nguyễn Thị Hồng 1/1/1962 F 27/13 Phan Văn Đạt, Kp 1, Tt Tầm Vu
82 LA1191118082 Trần Thị Xưa 1/1/1958 F 19/7 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
83 LA1191118083 Đoàn Hoàng Hiếu 1/1/1997 M Ấp Năm Ngàn, Tân Ninh
84 LA1191118084 Trần Thị Thùy Dương 9/29/1998 M Ấp 1, Nhựt Chánh
85 LA1191118085 Nguyễn Cao Thắng 11/5/2009 M 94 Bạch Đằng, Kp 1, Phường 1
86 LA1191118086 Vũ Thị Thu Thành 6/2/1998 F Ấp 2, Nhụt Chánh
87 LA1191118087 Vũ Thành Công 3/15/2000 M Ấp 2, Nhựt Chánh
88 LA1191118088 Nguyễn Tuấn Anh 9/7/1992 M Ấp Hòa Quói, Tân Chánh
89 LA1191118089 Nguyễn Thị Song 7/25/1966 F Kp 1, Tt Đông Thành
90 LA1191118090 Đặng Văn Ru 1/1/1952 M 288/2 Ấp 2, Hòa Phú
91 LA1191118091 Huỳnh Thanh Liêm 10/2/1992 M Ấp 4, Tân Ân
92 LA1191118092 Nguyễn Ngọc Thơ 7/20/1995 F Ấp Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh Đông
93 LA1191118093 Hứa Tấn Nhân 12/8/1980 M Ấp Long Thanh, Long Trạch
94 LA1191118094 Võ Văn Tiến 1/3/1990 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
95 LA1191118095 Nguyễn Thị Hồng Phượng 1/1/1990 F Ấp Sậy Giăng, Khánh Hưng
96 LA1191118096 Nguyễn Hoàng Vũ 10/10/1980 M Ấp 3, Tân Đông
97 LA1191118097 Nguyễn Thị Kiều Tiên 1/23/1992 F 113 A Ấp 1, Long Khê
98 LA1191118098 Châu Đức Thịnh 12/15/2012 M Ấp Bình Châu, Tuyên Bình
99 LA1191118099 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/13/2001 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
100 LA1191118100 Nguyễn Thị Hồng 12/9/1962 F 20 Bạch Đằng, Phường 2
101 LA1191118101 Quách Tòng Quyền 2/2/2005 M 82 Ngô Quyền, Phường 1
102 LA1191118102 Huỳnh Thanh Đạt 12/12/1995 M Ấp 1, Bình Đức
103 LA1191118103 Phan Ngọc Trường An 8/10/1996 F Ấp 1 A, Tân Trạch
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 02/6/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0