Tập huấn kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, văn hóa ứng xử trong công tác đảm bảo TTATGT 12/27/2019

Công an tỉnh Long An vừa tổ chức tập huấn kiến thức nghiệp vụ, pháp luật giao thông, văn hóa ứng xử trong công tác đảm bảo TTATGT nhằm đảm bảo 100% CBCS cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh cập nhật, bổ sung kiến thức mới về Luật giao thông và các quy định có liên quan đến văn hóa ứng xử trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.


Tham gia lớp tập huấn đợt này có 220 CBCS CSGT toàn tỉnh, được chia 2 lớp. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh quán triệt các kiến thức liên quan đến các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đãm bảo TTATGT-TTXH và các quy định khác liên quan chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Ngoài ra, CBCS CSGT được báo cáo viên Tạ Quốc Trị - Tiến sỹ tâm lý, giảng viên cao cấp trường Đại học ANND, truyền đạt các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp ứng xử của người cán bộ công chức đối với nhân dân, người đang thi hành công vụ; các kỹ năng tìm hiểu và nắm bắt tâm lý người nghe; điều chỉnh cách phát âm, tiếng nói, cách rèn luyện sự tự tin và làm chủ cảm xúc khi thi hành công vụ… Qua đó, góp phần nâng cao các kỹ năng giao tiếp ứng xử của CBCS, trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo TTATGT./.

THANH NHUNG